KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie różnorodnych i sprawdzonych narzędzi: komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego VULCAN. Każdy uczeń (tak jak dotąd) będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne i potrzebne informacje od swoich nauczycieli i wychowawców;

Logowanie w e- dzienniku w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wybrane prace, wskazane przez nauczyciela, a wykonywane przez dziecko odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu ( wg wcześniej omówionych kryteriów).
W celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), będziecie Państwo na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach mających na celu realizację treści programowych. Wkrótce wychowawcy dostarczą Państwu zakres treści nauczania z poszczególnych przedmiotów na najbliższy tydzień oraz przekażą informację o możliwości konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 8.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia.
Kontakt z pedagogiem
e-mail: emilia_piechna@wp.pl lub przez e-dziennik

W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania uczniowie mogą kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem informatyki przez e-dziennik;
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-14:00 (Tel. 44 7244330))
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsp10@tomaszow-maz.pl
Kontakt z dyrektorem szkoły, Lucyną Siudzińską Tel. 793919447

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.
Ponawiam moją prośbę do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Szanowni Państwo, już teraz ogromnie dziękuję za otwartość i gotowość do współpracy w nauczycielami i wychowawcami. Tylko dzięki wzajemnemu wsparciu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas i realizować zadania edukacyjne. Życzę zdrowia i spokoju. Z wyrazami szacunku,  Lucyna Siudzińska- dyrektor szkoły

 

 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU-EDUKACJA

USPRAWIEDLIWIENIE/ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ(WZÓR)

 

                                                  Zarządzenie Nr 13/2018

   Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Tomaszowie Maz.

                                              z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych