Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Nasze szkoła to placówka z wieloletnimi tradycjami. Należy do najstarszych szkół w mieście. Jest jedną z pierwszych w Polsce, której nadano imię  Józefa Piłsudskiego. Początki placówki sięgają roku 1915, kiedy to p. Eleonora Antonina Rychterówna (Czarnecka) założyła polską prywatną szkołę początkową. W 1916 r.  kierownictwo placówki przekazano seniorowi nauczycielstwa tomaszowskiego p. Aleksandrowi Terpiłowskiemu.

1 listopada 1921 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za zgodą Naczelnika Państwa nadało szkole imię Wielkiego Polaka. Wybudowany z funduszy państwowych budynek, w którym szkoła znajduje się obecnie , oddano do użytku w 1932 r.  Ze względu na bardzo dobre warunki lokalowe i opinię szkoły najlepiej urządzonej w mieście skupiała ona dzieci najzamożniejszych obywateli, stąd miała charakter szkoły elitarnej. Funkcję kierownika pełnił  p. Feliks Bielasik, jego zastępcą był p. Mieczysław Kaźmirowski. W maju 1933 r. dokonano aktu poświęcenia budynku.

Na krótko przed wybuchem II wojny światowej 4 czerwca 1939 r. placówka otrzymała sztandar, którego Matką Chrzestną była wdowa po Marszałku Polski - Aleksandra Piłsudska. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz państwowych , Wojska Polskiego, działacze ówczesnych ugrupowań społecznych i politycznych oraz przedstawiciele miasta.

 

W czasie II wojny szkołę przeniesiono do budynku internatu Liceum Pedagogicznego, a w jej gmachu władze niemieckie urządziły obóz jeńców oficerów polskich. Na początku 1940 r. budynek zajął niemiecki wywiad „Spionagzamt”. Od 1941 roku mieściła się tu Oberschule – czyli niemiecka szkoła średnia. Pod koniec wojny szkoła została podminowana – umieszczono w niej dwie tonowe bomby lotnicze, które nie wybuchły tylko dlatego, że przerwano dopływ prądu. Na początku lutego 1945 roku szkoła zaczęła ponownie działać. Jej kierownikiem był p. M. Kaźmirowski. Funkcję tę sprawował do roku 1951.

Od roku 1950 szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową TPD nr 2, zaczęła też pełnić funkcję szkoły ćwiczeń . Odbywała tu praktyki młodzież Liceum Pedagogicznego. W latach 1951-1953 kierownictwo placówki objął p. Wincenty Sobolewski. W 1953 r. funkcję tę przejął p. Franciszek Witkowski. Jego kadencja trwała do roku 1982. Warto dodać, iż w roku szkolnym 1954/1955 na terenie szkoły istniała czytelnia prowadzona przez zasłużoną dla Tomaszowa poetkę, której imię nosi dzisiaj Miejska Biblioteka Publiczna – p. Teresę Gabrysiewicz.

W latach:

1957/1958 - dokonano podziału na dwie odrębne placówki:

                  Szkołę Podstawową nr 3 i Szkołę Ćwiczeń,

66/67 – wprowadzono klasę VIII,

67/68 – nastąpiło połączenie w jedną dużą szkołę podstawową,

68/69 – szkołę ćwiczeń przeniesiono do nowego budynku przy ul. Słowackiego,

75/76 – rozpoczął działalność muzyczny zespół „Szałamaje” założony przez  p.  Leopolda Figata,

77/78 – otwarto klasę „0” i ognisko przedszkolne.

W 1978 r. szkoła otrzymała imię Jerzego Wołczyka - ucznia tej placówki, ówczesnego ministra oświaty.

Dyrektorami szkoły w kolejnych latach byli: p. Janusz Lejman 1982 – 1987, p. Iwona Lesiak 1987-1991, p. Marian Ogłuszka 1991 – 1992.

W roku 1991 na wniosek dyrekcji i rady pedagogicznej przywrócono szkole wcześniej nadane imię Józefa Piłsudskiego.

Przy Gimnazjum nr 3 istnieje od 1994 roku Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, kształcący ważne dla rozwoju młodego człowieka postawy. Odbywają się zajęcia sekcji tanecznej , ju-jitsu i piłki nożnej.

Od 1998 roku Gimnazjum nr 3 jako jedyna placówka oświatowa w mieście prowadzi klasy rewalidacyjne.

W 60 rocznicę otrzymania pierwszego sztandaru z rąk Pani Aleksandry Piłsudskiej 4 VI 1999r.  został poświecony nowy sztandar ufundowany przez radę pedagogiczną , rodziców, uczniów i innych ofiarodawców. Funkcję dyrektora szkoły pełnił p. Tomasz Antczak (1992 -1999), od 1999 r. do 2004 r. p. Lucyna Lewandowicz-Goździk.

 

Reforma edukacji w 1999 r. wymusiła kolejne zmiany organizacyjne. Zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 3. W jej miejsce powołany został Zespół Szkół nr 3, w skład którego weszło Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 3 w likwidacji. Postanowiliśmy kontynuować doniosłą tradycję i zwróciliśmy się z prośbą o nadanie imienia Marszałka nowo powstałej placówce gimnazjalnej. Uroczysty akt nastąpił 19 marca 2000 r. w święto Patrona Szkoły.

Gimnazjum posiadało swoje logo. Znak ten zdobył w 2003 r. V miejsce w ogólnopolskim konkursie . W roku tym otrzymaliśmy również zaszczytny certyfikat „Szkoła z klasą 1.0”. W 2010 r. nasza szkoła otrzymała z rąk członka Zarządu Głównego Ligii Obrony Kraju p.majora K. Borkowskiego medal za zasługi dla LOK. W tym także roku zostało oddane do użytku nowe boisko sportowe „Orlik”. Od 2004r. funkcję dyrektora szkoły pełni p. Mirosława Tomczyk.

W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia” w 2011 r. społeczność naszego gimnazjum posadziła przed szkołą dąb pamięci. Upamiętniliśmy w ten sposób zamordowanego w 1940 r. w Katyniu porucznika Józefa Ławrzela – nauczyciela pracującego w tej szkole do wybuchu II wojny światowej.