Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Do szkoły podstawowej

REKRUTACJA

na rok szkolny 2024/2025

do Szkoły Podstawowej nr 3  im. Józefa Piłsudskiego

w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzenie nr 27/2024  Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę- Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zarządzenie nr 29/ 2024 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/ 2025 harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki

UCHWAŁA NR LXXXIV/667/2023  RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Uchwała Nr LXXXIV/ 668/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Wkrótce ruszy  rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy dla swoich dzieci  wyrażą chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3  składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację należy wypełnić w formie papierowej (formularze dostępne w Przedszkolu 11 i na stronie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą) w terminie   od 26 lutego do 29 lutego 2024r., podpisać i złożyć bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2023/2024.

Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wprowadzeniu do systemu, ustalona zostanie liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja dla dzieci z Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapisywanych po raz pierwszy. 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzona jest  z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO):

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx

w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”, w terminach określonych w ZARZĄDZENIU NR 29/ 2024 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę  - Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpoczynają wypełnienie wniosku od wybrania placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. Można wskazać maksymalnie dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe według swoich preferencji od bardziej do mniej preferowanego.

Wypełnianie i składanie wniosków będzie odbywać się od 12 marca do 22 marca 2024r. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wypełnia się elektronicznie na stronie internetowej;

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Nabór elektroniczny do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do klasy pierwszej

Wkrótce rozpoczną się zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Przyjmujemy dokument ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY  PIERWSZEJ. Składają go jedynie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły. Wypełniony druk zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Na podstawie złożonych ZGŁOSZEŃ będzie można ustalić liczbę wolnych miejsc, o które będą mogły ubiegać się dzieci spoza obwodu szkoły.

Rekrutacja na wolne miejsca do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca, a zakończy 14 marca 2024r.

Nabór elektroniczny do szkół podstawowych

Zasady rekrutacji  do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły